O autorze

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim (prawo) oraz na Uniwersytecie Paris IX Dauphine (europejskie i międzynarodowe prawo biznesowe). Pracuje w jednej z toruńskich kancelarii adwokackich. Pisze doktorat o miejscu religii w europejskiej przestrzeni prawnej.